ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน)
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) พร้อมติดตั้งโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 สิงหาคม, 2021 by
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน)
Administrator
| No comments yet


เทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน) พร้อมติดตั้งโครงหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 745,000 บาท(เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Download เอกสารได้ที่นี่ 


ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน)
Administrator 13 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment