โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 


  

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)

ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

 โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์)

 ตำบล สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดอัมพวัน)

ตำบล สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์อ้น)

ถนนสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบล สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดศรีสำราญ)

ถนนศรีสำราญ 2 ตำบล สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110

โรงเรียนเทศบาล 6 (ร่วมพัฒนา คณูปถัมภ์)

ตำบล สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ตำบล สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110