หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ
20 มีนาคม, 2024 by
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐


หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 20 มีนาคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment