ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ นวมินทรมหาราช ”
6 ธันวาคม, 2023 by
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ นวมินทรมหาราช ”
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔷️ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

🔷️🔷️ นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์  ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และวางพวงมาลา หน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “ นวมินทรมหาราช ” ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ นวมินทรมหาราช ”
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment