การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
6 ธันวาคม, 2023 by
การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

👉 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือก


การประชุมสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment