สโมสรโรตารี่สองพี่น้องและคณะ จัดมอบแว่นตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาสายตา ในโครงการ “โลกสวยด้วยแว่นใส”
6 ธันวาคม, 2023 by
สโมสรโรตารี่สองพี่น้องและคณะ จัดมอบแว่นตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาสายตา ในโครงการ “โลกสวยด้วยแว่นใส”
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


✳️ วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

🤓👓 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอขอบพระคุณ นายพวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ นายกสโมสรโรตารี่สองพี่น้องและคณะ ที่ได้มาจัดมอบแว่นตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาสายตา ในโครงการ “โลกสวยด้วยแว่นใส” ให้กับประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณประธานชุมชนทุกชุมชนที่มาให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารี่สองพี่น้อง และติดต่อประสานงานกับคนในชุมชนเพื่อมารับมอบแว่นตาในวันนี้ ณ ศูนย์สุขภาพแพทย์ทางเลือก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
สโมสรโรตารี่สองพี่น้องและคณะ จัดมอบแว่นตาให้แก่ผู้ที่มีปัญหาสายตา ในโครงการ “โลกสวยด้วยแว่นใส”
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment