ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 ธันวาคม, 2023 by
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


✳️ วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

📖🤝 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือก

✅ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ 5 สี 7 ขั้นตอน 9 พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป


ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment