รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีประจำปี 2566 ระดับทองเเดง จากกรมอนามัย
5 ตุลาคม, 2023 by
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีประจำปี 2566 ระดับทองเเดง จากกรมอนามัย
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🚨วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรี รก.นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ เจริญไทย รองปลัดเทศบาล รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีประจำปี 2566 ระดับทองเเดง จากกรมอนามัย

🚨โดยรับมอบจากนายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และรับฟังการบรรยายพิเศษ “เมืองสุขภาพดี  Healthy  City”  โดย  Dr.Jos  Vandelaer  ผู้แทนองค์การอนามัยโลกแห่งประเทศไทย
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีประจำปี 2566 ระดับทองเเดง จากกรมอนามัย
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 5 ตุลาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment