การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการวัยเก๋า ยุคใหม่ ใจเกินร้อย ประจำปี 2566
5 ตุลาคม, 2023 by
การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการวัยเก๋า ยุคใหม่ ใจเกินร้อย ประจำปี 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


✅วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ประธานชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ในการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการวัยเก๋า ยุคใหม่ ใจเกินร้อย ประจำปี 2566 

✅โดยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนบางลี่วิทยา ในโอกาสที่ขับเสภาเรื่องกีฬา เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน

✅ขอขอบพระคุณนายกสโมสรโรตารี่สองพี่น้อง นายกพวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ ในโอกาสที่ได้มอบน้ำดื่ม และลูกชิ้น และ

✅ขอขอบพระคุณนายกชนิษา วิมลวัฒนา สำหรับนโยบายและโครงการดีๆที่ได้วางไว้ให้ และได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม ด้วยความรักและความห่วงใยผู้สูงวัยทุกคนการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการวัยเก๋า ยุคใหม่ ใจเกินร้อย ประจำปี 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 5 ตุลาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment