ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม (ครั้งที่ 2) งานเทศกาลอาหารดีที่สองพี่น้อง “ชิมอาหาร สราญดนตรี บางลี่บ้านเรา”
6 กุมภาพันธ์, 2024 by
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม (ครั้งที่ 2) งานเทศกาลอาหารดีที่สองพี่น้อง “ชิมอาหาร สราญดนตรี บางลี่บ้านเรา”
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸 ช่วงบ่าย วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566

✨ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม (ครั้งที่ 2) งานเทศกาลอาหารดีที่สองพี่น้อง “ชิมอาหาร สราญดนตรี บางลี่บ้านเรา” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และพนักงานเทศบาลฯ
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม (ครั้งที่ 2) งานเทศกาลอาหารดีที่สองพี่น้อง “ชิมอาหาร สราญดนตรี บางลี่บ้านเรา”
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 กุมภาพันธ์, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment