เลือกตั้งกรรมการชุมชนสะพานโค้งและกรรมการชุมชนรางภาษี
6 กุมภาพันธ์, 2024 by
เลือกตั้งกรรมการชุมชนสะพานโค้งและกรรมการชุมชนรางภาษี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


❎ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างลง                                              🔆 วันนี้เวลา 17.00 น. นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นำทีมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและกองยุทธศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ               

✅เลือกตั้งกรรมการชุมชน 2 ท่านของประธานอัญชลี สุขเจริญ (ชุมชนสะพานโค้ง) และกรรมการชุมชนอีก 2 ท่านของประธานสิทธาคม กิจพูนวงศ์ (ชุมชนรางภาษี ) รวม 4 ท่าน ในตำแหน่งที่ว่างลงให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเลือกตั้งกรรมการชุมชนสะพานโค้งและกรรมการชุมชนรางภาษี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 กุมภาพันธ์, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment