ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง
23 สิงหาคม, 2022 by
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง
SPNCITY
| No comments yetผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคกลาง

🎉 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำโดยท่านนายกชนิษา วิมลวัฒนา ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 2 การประกวดประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ ป.4-ป.6

🔶เด็กหญิงชมพูรัศม์    ครุฑชัยอนันต์

🔶เด็กชายธีรดนย์    พูลจันทร์

🔶เด็กหญิงอัญญรินทร์    รื่นณรงค์

🎉รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 2 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ป.4-ป.6

🔷เด็กหญิงอรณิสา    ศรีจันทร์อ่อน

🔷เด็กหญิงจิราพร    สำเร็จทรัพย์

🔷เด็กหญิงพรหมณี    จันทร์เจริญ

🎉 รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 3 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ ม.1-ม.3

♦️เด็กหญิงเขมิสรา    ครุฑชัยอนันต์

♦️เด็กหญิงกชพร    สำเนียงสูง

♦️เด็กหญิงโชติรส    โกมลสิงห์

🎉รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 3 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ม.1-ม.3

♦️เด็กชายประภามณฑล    ช่างกลึงดี

♦️เด็กหญิงกาญจนา    รัตนเทพ

♦️เด็กหญิงมนัสพร    คำหอมกุล

🎉  รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

🔶เด็กชายคุณากร  อุดมพรเกิดผล

🔶เด็กหญิงรดา  พงศ์ปิยสิริ

🔶เด็กหญิงธนภา  นิ่มนวลดี 

🎉รางวัลเกรียญทอง ลำดับที่ 3 การแข่งขันโครงงานศิลปะ ม.1-ม.3

🔷เด็กหญิงพิมพิศา    วงศ์คำรินทร์

🔷เด็กหญิงอุษามณี    ไทยสาย

🔷เด็กหญิงสุพิชชา    ปามุทา

🎉 รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 3 การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

🔶เด็กหญิงสุภัสสรา อ้อมนอก

🔶เด็กหญิงเสฏฐวุฒิ อ้อมนอก

🔶เด็กหญิงวีรภัทร ม่วงคุ้ม

🎉รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

🔷นางบังอร บุญชอบ ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ

❇️ทั้งนี้เตรียมเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ต่อไป


ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง
SPNCITY 23 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment