พิธีเปิดโครงการ การจัดและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ และโครงการท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุ
3 มีนาคม, 2022 by
พิธีเปิดโครงการ การจัดและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ และโครงการท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุ
SPNCITY
| No comments yet


พิธีเปิดโครงการ การจัดและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
และโครงการท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้มีสมรรถนะ ศักยภาพ และ ประสิทธิภาพ ทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับ “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ”
และนอกจากนี้ ในช่วงเวลา 13.30 น. นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการ" เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ทั้งยังเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสุข
ภาพและสุขภาวะด้านอื่นๆ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม คลิก
https://www.facebook.com/100069980501196/posts/247885984220750/?d=n


พิธีเปิดโครงการ การจัดและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ และโครงการท้องถิ่นใส่ใจผู้สูงอายุ
SPNCITY 3 มีนาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment