พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 มีนาคม, 2022 by
พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
SPNCITY
| No comments yet


พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภ์ แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัย ห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน

 โดยมอบหมายให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิฯ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนโพธิ์อ้น  พร้อมด้วยนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการต่างๆ 

โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา กล่าวรายงานสถานการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และนายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานต่อ ผวจ.สุพรรณบุรี 

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ยังได้มอบเงินช่วยเหลือส่วนตัว ให้กับนางชำเรือง ศรีจันทร์อ่อน ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 20,000 บาท และครอบครัวของ นายละออ ผิวเผือก ผู้เสียชีวิตในเหตุการอัคคีภัย จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนอื่นๆ ตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการต่อไป
เพิ่มเติม คลิก

https://www.facebook.com/100069980501196/posts/247187097623972/?d=n 

พิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
SPNCITY 1 มีนาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment