โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไทย ห่างไกลโรคอ้วน นักเรียน อายุ 6 – 12 ปี โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2566
6 ธันวาคม, 2023 by
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไทย ห่างไกลโรคอ้วน นักเรียน อายุ 6 – 12 ปี โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


👶🏻👧🏻 วันอังคารที่ 19 และ วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นายชุติพนธ์  ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไทย ห่างไกลโรคอ้วน นักเรียน อายุ 6 – 12 ปี โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการอ้วน มีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 ณ ศูนย์สุขภาพแพทย์ทางเลือกเทศบาลเมืองสองพี่น้องโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไทย ห่างไกลโรคอ้วน นักเรียน อายุ 6 – 12 ปี โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment