โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 ตุลาคม, 2023 by
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸🔹นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

🔹🔸หลักสูตร "อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้ และพัฒนาครูสู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว PA "  ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2566 ณ อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 5 ตุลาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment