งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 ตุลาคม, 2022 by
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
SPNCITY
| No comments yet


#มงลงระดับประเทศ ๖ กิจกรรม โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การสนับสนุนของ นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง บริหารงานโดย นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เป็นตัวแทนภาคกลาง จำนวน ๖ กิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลดังนี้ 🏆🥇🥈🥉🏅❤️
๑. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

๒. รางวัลเหรียญทอง ชมเชย อันดับ ๒ งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๓. รางวัลเหรียญทอง งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๔. รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๕. รางวัลเหรียญทอง โครงงานศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๖. รางวัลเหรียญเงิน งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
SPNCITY 10 ตุลาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment