จัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพของคนในชุมชน
15 กันยายน, 2022 by
จัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพของคนในชุมชน
SPNCITY
| No comments yet


❇️นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องเตรียมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพของคนในชุมชน


❇️นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี 2565 พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีนายธนิต ศรีศักดา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ และนางสุนทร ไพรวิจารณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรม


❇️โดยโครงการอบรมดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสนับสนุนด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ และได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขโดยนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองสองพี่น้องต่อไป

จัดทำแผนสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพของคนในชุมชน
SPNCITY 15 กันยายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment