กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
3 สิงหาคม, 2022 by
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
SPNCITY
| No comments yet


นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และประชาชนทั้ง 19 ชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา พร้อมด้วยประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พี่น้องประชาชนทั้ง 19 ชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาบริเวณถนนเทศบาล ๒ ตลอดแนว บริเวณถนนริมคลองชลประทาน ตั้งแต่ร้านมิตรไทยถึง ปากทางเข้าสถานที่กำขัดขยะเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
สวนชุมชนประชาร่วมใจ ตรงข้ามหมู่บ้านสองมล 

และช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจิตอาสาพัฒนาถนนสองข้างทาง บริเวณถนนโพธิ์อ้น - คลองมะดัน ตลอดแนว เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงาม เรียบร้อย และสร้างความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 19 ชุมชน

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
SPNCITY 3 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment