ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
1 มิถุนายน, 2022 by
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
SPNCITY
| No comments yet


ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนาวสาวจิราภรณ์ อ่อนสำอางค์ ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นางเมตตา นกเกตุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรีนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 

เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On site นอกจากนี้นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ยังได้มอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการ 5 ส. ความสะอาดห้องเรียน โครงการ 5 ส. ความสะอาดห้องพิเศษ และโครงการ 5 ส. สะอาด-สวยงาม-บรรยากาศน่าเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธฺภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
SPNCITY 1 มิถุนายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment