คณะวิทยากรจากชมรมทีมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย ดำเนินการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
29 สิงหาคม, 2023 by
คณะวิทยากรจากชมรมทีมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย ดำเนินการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🏊🏻‍♂️💧วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรู้และทักษะแก่เด็กในการป้องกันการจมน้ำ ประจำปี 2566 

💧🏊🏻‍♂️พร้อมด้วยนายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการงาน และคณะครู โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากชมรมทีมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย ดำเนินการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) โดยได้รับทั้งการอบรม และการลงมือปฏิบัติจริง คณะวิทยากรจากชมรมทีมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย ดำเนินการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 29 สิงหาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment