กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลฯ โดยดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพร"
29 สิงหาคม, 2023 by
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลฯ โดยดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพร"
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


♻️วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลฯ โดยดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพร"


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลฯ โดยดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพร"
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 29 สิงหาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment