พิธีเปิดสถานที่กักกัน
พิธีเปิดสถานที่กักกันหรือสังเกตอาการผู้สัมผัสผู้ป่วยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
11 สิงหาคม, 2021 by
พิธีเปิดสถานที่กักกัน
Administrator
| No comments yet


นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ต.อ.เกียรติชัย เกิดโชคผกก.สภ.สองพี่น้อง ดร.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา นายประพันธ์ ใยบุญมี สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง นายธนิต ศรีศักดา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ นายชาตรี แย้มบางยาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดสถานที่กักกันหรือสังเกตอาการผู้สัมผัสผู้ป่วยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (Local Quarantine) ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา


พิธีเปิดสถานที่กักกัน
Administrator 11 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment