ประกวดราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
ประกวดราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม, 2021 by
ประกวดราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
James
| No comments yet


เทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

Download เอกสารได้ที่นี่ 


ประกวดราคาจ้างติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
James 17 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment