ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากระบบ ผลิต-ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง
25 สิงหาคม, 2022 by
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากระบบ ผลิต-ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง
SPNCITY
| No comments yetประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากระบบ ผลิต-ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายการประมาณการ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากระบบ ผลิต-ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง
SPNCITY 25 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment