ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ
22 กันยายน, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานวัดดงตาลและสะพานข้ามคลองเทศบาล (ชุมชนบางลี่และชุมชนเถิดเทิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองจากชุมชนคลองมะดัน ถึงชุมชนบางใหญ่ ระยะที่ ๑ (ชุมชนคลองมะดัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ
SPNCITY 22 กันยายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment