ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ
25 ธันวาคม, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการแสดงพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพื่อใช้ในกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร ภายในงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำหรับติดตั้งภายในสถานที่จัดงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งเวทีการจัดงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฃ


๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้เป็นของรางวัลในการจัดกิจกรรมแข่งขัน ภายในงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการอาหารและเมืองดรตรี ภายในงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 25 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment