ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
11 กรกฎาคม, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ

๑. ประกาซสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตั้งไฟฟ้าประดับ (โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (โครงการฝึกอบรมและซสึกษาดูงานผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช้าสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรม 
(โครงการฝึกอบรมและซสึกษาดูงานผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 11 กรกฎาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment