ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒ โครงการ
23 มกราคม, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒ โครงการ
SPNCITY
| No comments yetประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพ (โครงกรงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวง (โครงกรงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ (โครงกรงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (โครงกรงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (โครงกรงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ คัน ๑ ทะเบียน พ - ๐๘๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๙. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๐. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒ โครงการ
SPNCITY 23 มกราคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment