ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ โครงการ
19 สิงหาคม, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ โครงการ
SPNCITY
| No comments yet
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ถนนราษฎร์อุทิศ (ชุมชนไผ่หมู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดแต่งกายและแต่งหน้าการแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer (โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดแต่งกายและแต่งหน้าการแข่งขันฮูลาฮูป (โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๙. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๐. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค รหัส ๐๕๕-๖๔-๐๑๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ โครงการ
SPNCITY 19 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment