ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ
20 กันยายน, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้านนางกัญญา (ชุมชนศรีสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงป้ายชื่อถนน - ซอยต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์นั่ง ๔ ประตู ทะเบียน กง ๗๕๔๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธเฉพาะเจาะจง
๙. ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๐. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ
SPNCITY 20 กันยายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment