ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ
20 กรกฎาคม, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟไซเรนและวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ ตัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบตั้งพื้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 20 กรกฎาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment