ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ
22 สิงหาคม, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-bidding) จำนวน ๑ โครงการ

๑. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 22 สิงหาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment