ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ชนิด ๑๐ ล้อ ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มีนาคม, 2022 by
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ชนิด ๑๐ ล้อ ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบ  อเนกประสงค์ชนิด ๑๐ ล้อ ระบบขับเคลื่อน ๒ เพลา มีถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ชนิด ๑๐ ล้อ ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SPNCITY 16 มีนาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment