ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา(แยกถนน ก.๕ - หมู่บ้านสองมล)
28 กุมภาพันธ์, 2022 by
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา(แยกถนน ก.๕ - หมู่บ้านสองมล)
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา(แยกถนน ก.๕ - หมู่บ้านสองมล)
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา(แยกถนน ก.๕ - หมู่บ้านสองมล)
SPNCITY 28 กุมภาพันธ์, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment