ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ จำนวน ๑ โครงการ
27 มิถุนายน, 2023 by
ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ จำนวน ๑ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้
จำนวน ๑ โครงการ

๑. ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ เลขที่ ๑๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ (ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองจากชุมชนคลองมะดันถึงชุมชนบางใหญ่ระยะที่ ๑ (ชุมชนคลองมะดัน)ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ จำนวน ๑ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 27 มิถุนายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment