ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ จำนวน ๒ โครงการ
16 พฤษภาคม, 2023 by
ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ จำนวน ๒ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
จำนวน ๒ โครงการ

๑. ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. ทางเข้าหมู่บ้านนางกัญญา (ชุมชนศรีสำราญ)
๒. ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ โครงการปรับปรุงป้ายชื่อถนน - ซอยต่างๆ

ประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างและริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ จำนวน ๒ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 16 พฤษภาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment