วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน หรือแต่เดิมชาวบ้านรู้จักกันในชื่อวัดคลองมะดัน ตั้งอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400
12 สิงหาคม, 2021 by
วัดอัมพวัน
Administrator
| No comments yet


🙏🏻 วัดอัมพวัน หรือแต่เดิมชาวบ้านรู้จักกันในชื่อวัดคลองมะดัน ตั้งอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง   เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 โดยสมัยก่อนมีลำคลองผ่านบริเวณหน้าวัดและมีต้นมะดันขึ้นอยู่ตรงชายคลองเป็นจำนวนมาก วัดนี้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชื่อเสียงของอดีตเจ้าอาวาสอย่าง หลวงพ่อโหน่ง อินฺทสุวณฺโณ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนยังเลื่อมใสศรัทธาในคุณงามความดีของท่าน เพราะเป็นพระที่เคร่งครัดในธรรมวินัยมาก สอนเณรและชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียน  และยังสร้างสาธารณูปโภคเพื่อการสงฆ์ขึ้นมากมาย มณฑปหลวงพ่อโหน่ง เป็นอาคารจัตุรมุขหลังใหญ่ สองข้างซ้าย-ขวา มีอาคารหลังเล็กซึ่งหลังคาเชื่อมถึงกัน บนหลังคามีเจดีย์ทรงลังกาขนาดเล็ก ภายในมณฑปประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกและรูปหล่อหลวงพ่อโหน่ง อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในวัดอัมพวัน  คือ จิตรกรรมภาพเขียนโบราณบริเวณเสาวิหารหอไตร ซึ่งแม้ภาพเขียนจะจืดจางไปบ้างตามกาลเวลา แต่ทว่ายังคงความงดงามดูมีเรื่องราว น่ามาแวะชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นอย่างยิ่ง


ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง https://www.paiduaykan.com
วัดอัมพวัน
Administrator 12 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment