รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (จมภ.) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่๒
13 กุมภาพันธ์, 2023 by
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (จมภ.) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่๒
SPNCITY
| No comments yetรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม (จมภ.) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่๒

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (จมภ.) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่๒
SPNCITY 13 กุมภาพันธ์, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment