ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ
30 ตุลาคม, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำปลายคลองบางน้อย CP ๑-๓ (ชุมชนไผ่หมู่) รหัส ปก ๒๗๒-๖๐-๐๐๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำลากจูงท่อสูบน้ำตั้งฉากสแตนเลส ๑๐ รหัส ปก. ๐๕๕-๕๓-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายดูดสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 ตุลาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment