ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา (แยกถนน ก.๕ - หมู่บ้านสองมล) ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์, 2022 by
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา (แยกถนน ก.๕ - หมู่บ้านสองมล) ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา
(แยกถนน ก.๕ - หมู่บ้านสองมล) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา (แยกถนน ก.๕ - หมู่บ้านสองมล) ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SPNCITY 15 กุมภาพันธ์, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment