ประกาศ การระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน (ทุ่งรับน้ำ)
10 ตุลาคม, 2022 by
ประกาศ การระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน (ทุ่งรับน้ำ)
SPNCITY
| No comments yet⚠️ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี

🔹เรื่องการระบายน้ำผ่าน หรือเข้าไปในที่ดิน (ทุ่งรับน้ำ)

🔹จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ออกประกาศ การระบายน้ำผ่าน หรือเข้าไปในที่ดิน (ทุ่งรับน้ำ) เพื่อให้ประชาชนในบริเวณทุ่งรับน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


ประกาศ การระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน (ทุ่งรับน้ำ)
SPNCITY 10 ตุลาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment