ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
28 ตุลาคม, 2022 by
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
SPNCITY
| No comments yetประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
SPNCITY 28 ตุลาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment