ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
4 เมษายน, 2023 by
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

 👉 รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 4 เมษายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment