โครงการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน, 2023 by
โครงการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yetโครงการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

👉 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีเขียวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โครงการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 24 เมษายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment