ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
21 ธันวาคม, 2023 by
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 21 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment