กำหนดการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ตำบลสองพี่น้อง)
31 สิงหาคม, 2022 by
กำหนดการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ตำบลสองพี่น้อง)
SPNCITY
| No comments yet


❇️กำหนดการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ตำบลสองพี่น้อง) ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือก  เวลา 09.00 – 16.00 น.

🔸วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ชุมชนประชาร่วมใจ
🔸วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ชุมชนไผ่หมู่
🔸วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ชุมชนบางใหญ่ + ชุมชนสะพานโค้ง
🔸วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ชุมชนนายจาง
🔸วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ชุมชนสองพี่น้อง

🔷วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ชุมชน อำเภอเก่า
🔷วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ชุมชนคลองมะดัน
🔷วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ชุมชนรางโตนด
🔷วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ชุมชนโพธิ์อ้น
🔷วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ชุมชนร่วมพัฒนา

🔸วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ชุมชนรางภาษี
🔸วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ชุมชนศรีสำราญ
🔸วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ชุมชนหน้าอำเภอ
🔸วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ชุมชนปฐมตวงทอง
🔸วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ชุมชนลาดเข็มทอง

🔷วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ชุมชนเถิดเทิง
🔷วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ชุมชนบางลี่เล็ก
🔷วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ชุมชนตลาดบางลี่
🔷วันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2565 เพิ่มเติมทุกชุมชน

📍ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/
 
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 035531012  ต่อ  118


กำหนดการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (ตำบลสองพี่น้อง)
SPNCITY 31 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment