กำหนดการออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
3 กุมภาพันธ์, 2023 by
กำหนดการออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
SPNCITY
| No comments yet


#กำหนดการออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

📣ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง📣

เรื่อง ตารางการออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

🔺ด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ให้กับชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อลดอัตราป่วยจากโรคไข้เลือดออก รายละเอียดการออกฉีดพ่นตามตารางนี้

🔺หมายเหตุ กำหนดการ/แผนงาน กิจกรรมการพ่นหมอกควันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

-----------------------------------------------

ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

🌐www.songpeenongcity.org

📲facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100069980501196

📱LINE: กดที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/KK7YZoB

☎️โทร 035-531012
กำหนดการออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
SPNCITY 3 กุมภาพันธ์, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment