การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD"
3 เมษายน, 2023 by
การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD"
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


 

    ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

 นายทะเบียนดิจิทัลการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiD"
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 3 เมษายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment