ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
5 มกราคม, 2024 by
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)  เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/ilhc1q

หรือ QR Code (ตามภาพด้านล่าง)


ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 5 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment